Moduł sterujący promienikami

Promiennik podczerwieni (typu RAI A)  może być sterowany za pomocą prezentowanego modułu, za pomocą tego urządzenia możliwe jest stworzenie programu grzewczego  dla wielu promienników. Można, między innymi ustawić dni pracy promienników, godziny robocze, temperaturę zadaną. Programowanie i sterowanie pracą modułu sterującego, może odbywać się za pomocą panelu programatora lub pilota

Funkcje programatora