Klasa ochrony IP

„Czy promiennik podczerwieni to urządzenie bezpieczne?”, „Czy promienniki podczerwieni mogą pracować narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne?”,  „Co oznacza kasa zabezpieczenia IP?” -To tylko niektóre z najczęściej zadawanych przez klientów pytań, na które pragniemy odpowiedzieć.  IP czyli tzw. stopień ochrony ( z języka angielskiego: „International Protection Rating” lub czasami „Ingress Protection Rating” to wskaźnik  ochrony gwarantowanej przez obudowę urządzenia elektrycznego. Najprościej rzecz ujmując, wskaźnik zabezpieczenia IP to wyrażony kodem stopień ochrony zapewnionej przez obudowę urządzenia przed dostępem do jego wnętrza ( np, do części niebezpiecznych), wnikaniem obcych ciał stałych i wody.

Oznaczenie IP składa się z:

 • dwóch cyfr charakterystycznych
 • dwóch liter opcjonalnych

Uwagi wg PN-EN 60529:2003:

 • jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane),
 • litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania,
 • jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną,
 • jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów.

Znaczenie poszczególnych znaków:

 • pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz, i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
 • druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,
 • litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy:
  • ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną,
  • oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.
 • litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.
Pierwsza cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona przed pyłem
6
 • ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
 • ochrona pyłoszczelna
Druga cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
9 Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050
Litera dodatkowa (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Litera Stopień ochrony
A ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
B ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
C ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
D ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
Litera uzupełniająca (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Litera Znaczenie
H aparaty wysokiego napięcia
M badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są w ruchu
S badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są nieruchome
W nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony

Źródło: Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony) (7.11.2018)