PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (IR)

Podczerwień, promieniowanie podczerwone, IR (od ang. infrared) –  to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali  mieszących się w zakresie od światła widzialnego do fal radiowych. Oznacza to zakres od 780 nanometrów do 1 milimetra. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne. Obiekty, których temperatura jest wyższa nawet o kilka stopni w skali Kelwina od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 μm. Przedmioty o wyższej temperaturze emitują więcej promieniowania i o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie, czyli im wyższa temperatura tym mniejsza długość fali emiotowanej przez obiekt.